Ostraha objektu

Fyzická ostraha

Ostraha je zajištěna spolehlivými pracovníky s praxí, kteří splňují požadavky zákona č. 274/2008 Sb. o odborné způsobilosti a jsou důsledně proškoleni – seznámeni s předpisy, směrnicemi a s obsluhou požárních a bezpečnostních signalizačních zařízení. Ovládají pořizování zápisů a jiných administrativních úkonů, které vyplývají z povinností ostrahy objektů.

 

Strážní mají slušné a profesionální vystupování a jednání, službu vykonávají ve stejnokroji, kdy je kladen důraz na jejich upravenost, čistotu stejnokroje a kompletnost výzbroje a výstroje.

Počet strážných je stanoven po dohodě s objednatelem na základě rozsahu objektu určeného ke střežení, výše chráněných hodnot a náročnosti bezpečnostních opatření.

Formy zajištění podniku:

Ostraha objektu,Garance Písek
Garance Písek logo

Garance Písek, spol. s r.o.

+420 602 438 389

+420 382 219 120

Copyright 2024 © Garance Písek, spol. s r.o.
| Design by